فایل(امضای دیجیتالی)

امضای دیجیتالی|50088288|wex|فایل|دابلیو ایی
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان امضای دیجیتالیقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .شرح فایل
قسمتی از متن :
a) امضاي الكترونيكي در اصل اطلاعاتي را معني مي‌دهند كه بطور منطقي به شكل الكترونيكي، با يك پيام اطلاعاتي ضميمه و يا همراه مي‌شود كه ممكن است براي شناسايي كردن امضا كننده در رابطه با پيام اطلاعاتي و نشان دادن موافقت امضا كننده در مورد اطلاعت گنجانده شده در پيام اطلاعاتي استفاده شد.
b) گواهينامه و سند رسمي‌در واقع يك پيام اطلاعاتي ياتاييد وتصديق ركورد ديگري را معني مي‌دهد كه ارتباط ميان يك امضا كننده واطلاعات ايجاد شده از يك امضا را در بر دارد.
c) پيام اطلاعاتي در حقيقت اطلاعات ايجاد شده فرستاده شده، دريافت شده يا خيره شده توسط ابزار الكترونيكي و اپتيكال و يا ابزاري شبيه به آنها را معني مي‌دهد كه نه تنها به مبادله اطلاعات الكترونيكي (EDI)، پست الكترونيكي، تلگرام، تلكس و تله كپي محدود نمي‌شود بلكه يا بر روي واسطه خود عمل مي‌كند يا بر روي واسطه شخصي كه آن را ارائه مي‌دهد عمل مي‌كند.
d) امضاء كننده با الواقع شخصي را معني مي‌دهد كه اطلاعات ايجاد شده توسط امضاء را منعقدمي‌كند كه اين مطلب يا بر روي واسطه خودش عمل مي‌كند ويا بر روي واسطه شخصي كه آن را ارائه مي‌دهد عمل مي‌كند.
e) فراهم كننده خدمات گواهينامه يا سند رسمي‌در اصل شخصي را معني مي‌دهد كه اسناد رسمي‌وگواهينامه ها را صادر مي‌كند وممكن است خدمات ديگري كه وابسته به امضاهاي الكترونيكي هستند را فراهم كند.
f) شخص مورد اعتماد ومطمئن در اصل شخصي را معني مي‌دهد كه مي‌تواند در زمينه و بنياد يك گواهينامه يا سند رسمي‌و يا يك امضاي الكترونيكي عملياتي را انجام دهد.
كميسيون، متن زير را براي كشورهاي مشترك المنافع انگلستان كه ممكن است گسترش وتوسعه قابليت استعمال اين قانون را طلب كنند، ارائه و پيشنهادي مي‌دهد: اين قانون در جايي بكار مي‌رود كه در اصل امضاهاي الكترونيكي مورد استفاده مي‌گيرند، به استثناي موقعيتها و شرايطي كه در پايين اعلام شده است. واژه بازرگاني يا تجاري بايد به يك تفسيري گسترده اتلاق شود كه موضوعات و مباحث برخاسته از همه رابطه ها و ارتباطات يك ماهيت و طبيعت بازرگاني و تجاري را بپوشاند، خواه اينكه قرار دادي و پيماني باشد يا نباشد كه البته شامل ارتباطات يك ماهيت تجاري مي‌شود اما محدود به معاملات و داد و ستدهاي زير نمي‌شود كه عبارتند از: هر معامله تجاري كه براي ذخيره كردن يا معامله كالا و خدمات بكار مي‌رود، توافق توزيع، نمايندگي و يا معرفي كالاي تجاري، بصورت فاكتور در آوردن و فاكتور، اجاره دادن، ساختار و بناي كارها، تجزيه و تحليل ومشورت كردن، طرح كردن و ساختن و اداره كردن، جواز دادن، سرمايه گذاري كردن، از لحاظ مالي اداره كردن و يا همكاري كردن در شغل و حرفه، حمل كالاها و مسافران توسط راههاي هوايي، دريايي، راه آهن و جاده است.
فهرست مطالب :
فصل اول
بخش اول
مقاله اول حدود وحوزه استعمال
مقاله دوم تعریفات
مقاله سوم رفتار وعکسل العمل مساوی تکنولوژیهای امضاء
مقاله چهارم تفسیر وترجمه
مقاله پنجم اصلاح و دگرگونی توسط توافق
مقاله ششم موافقت و انجام کار توسط یک نیازمندی برای یک امضا
مقاله هفتم رضایتمندی و برطرف سازی مقاله ششم
مقاله هشتم هدایت وراهنمایی امضاء کننده
مقاله نهم هدایت و راهنمایی فراهم کننده خدمات سند رسمی یا گواهینامه
مقاله دهم درستی وقابلیت اعتماد
مقاله یازدهم هدایت و راهنمایی شخص مورد اعتماد
مقاله دوازدهم شناسایی گواهینامهها و امضاهای الکترونیکی بیگانه

بخش دوم
اهداف این سازمان

فصل دوم
هدف
زمینه
تاریخچه
مدل قانون UNCITRALبعنوان یک ابزار برای هماهنگ سازی قانونها
نشانه گذاریهای کلی وعمده در امضاهای الکترونیکی
عملکردهای این نوع امضاها
امضاهای دیجیتالی و دیگر امضاهای الکترونیکی
امضاهای الکترونیکی در تکنیکهای دیگری از رمز نویسی با کلید عمومی
امضاهای دیجیتالی در رمز نویسی با کلید عمومی
نظریه های تکنیکی واصطلاحات فنی
رمز نویسی
کلیدهای عمومی وکلیدهای خصوصی
عملکرد اختلاط و بازسازی

تصدیق و تصویب امضاهای دیجیتالی
شالوده و زیر سازی کلید عمومیذخیره کنندگان خدمات گواهینامه
خلاصه ای از روند امضاهای دیجیتالی
سطح تفاوت قابلیت اعتماد با مشاوره قانونی
شناسایی تعدادی از اثرات قانونی برای موافقت کردن قوانین کشورهای بیگانه
شناسایی توافقهایی میان اشخاص علاقمند به استانداردهای بین المللی
فصل سوم
مقدمه
مقایسه میان امضای رسمی و متداول وامضای الکترونیکی
امضای رسمی
امضای الکترونیکی
مقایسه امضای رسمی و متداول با امضای الکترونیکی
توضیح وتفسیری در مورد طرح کلی
اراده و درخواستی برای موافقیت وهمراهی با محتویات سند
محتویات سند
موقعیتهای مناسب قوانین و اصول جدید
اصول و پایه های قوانین UNCID
تجزیه و تحلیل قوانین
امضای الکترونیکی و قوانین UNCID
قوانین UNCID
فصل چهارم

وضعیت
قوانینی پردازش
راه حل امضای مربوط به انگشت یا سر پنجه
نیاز در مشاغل و تاسیسات صنعتی تجارتی
تفاوت روشهای ایمن وقابل اعتماد
ساختارها ومزیتها
مثالهایی از عناصر تشکیل دهنده و اجرای کار
رقابت و مبارزه طلبی
کاربردها
صحت و اعتبار
درستی و صحت
اجر و صورت عمل دادن
تعدادی از الگوریتمهای امضا دیجیتالی
حالت رایج استفاده قانونی کاربردی
سیستم رمز نویسی با کلید سری فیصل دهنده
سیستم رمز نویسی با کلید عمری فیصل دهنده
سیستم کلید عمومیفیصل داده شده (n,i)
نتیجه گیری
مرجعها
ضمائم
محتوای فایل دانلودی
حاوی فایل ورد
تعداد صفحات: 125 صفحهمطالب دیگر:
درس 14 تاریخ ایران و جهان 2درس 14 علوم اجتماعی سال چهارم انسانیدرس 15 تاریخ ایران و جهان سال سوم انسانیدرس 17 زمینه های انقلاب مشروطیت ایراندرس 18 انقلاب مشروطیت ایراندرس 19 دخالت های روسیه و انگلستان در ایراندرس 22 ادبیات سال چهارم انسانیدرس 23 ادبیات سال چهارم انسانیدرس 24 ادبیات سال چهارم انسانیدرس 25 ادبیات سال چهارم انسانیدرس 27 ادبیات سال چهارم انسانیدرس 28 ادبیات چهارم انسانیدرس اول آفریگار زیبایی فارسی چهارم دبستاندرس اول جلسه چهارمدرس اول زنگ علومدرس اول علوم اجتماعی سال چهارم انسانیدرس اول فارسی اول دبستاندرس اول با ابزار کار کندرس اول بشمار و بگودرس اول بشمار و رنگ کندرس اول تم 3درس اول زنگ افرینشدرس اول علوم اجتماعی سال چهارم انسانیدرس اول نیازمندی جهان به خدا در پیدایشدرس بیست و دوم تاریخ سوم انسانی